Propozície nájdete tu: https://trn.sstz.sk/turnaj/1-rbtm-ba-tt-open-mladsie-ziactvo-a-dorast-stc-skst-ba/proposition

Prihlásenie: https://trn.sstz.sk/turnaj/1-rbtm-ba-tt-open-mladsie-ziactvo-a-dorast-stc-skst-ba/registration