Našim mládežníkom to cinklo v každej kategórii, BRAVO!

18.04.2023 sa uskutočnili v poobedných hodinách Majstrovstvá Bratislavského kraja mládežníckych družstiev 2023 v Pezinku.

Na turnaji sa zúčastnili okrem našich družstvá – DNV, Stupava, Svätý Jur, Spoje Bratislava, Veľký Biel, ŠKST Bratislava a domáci Pezinok.

Náš klub mal zastúpenie v každej kategórii mladší žiaci, mladšie žiačky, starší žiaci, staršie žiačky a dorastenci. Dorastenky necestovali – do baráže s TT krajom postupujú priamo (ako jediné prihlásené družstvo postup bez boja).

Konečné výsledky:

2.miesto – mladší žiaci v zložení: Richard Dorocák, František Klíma, Róbert Žáček, Andrej Žákovič

3.miesto – mladšie žiačky v zložení: Aneta Žákovičová, Natália Ježovičová

2.miesto – starší žiaci v zložení: Matej Teker, Oliver Sloboda, Jonáš Tomša

3.miesto – staršie žiačky v zložení: Veronika Stúpalová, Erika Stúpalová

2.miesto – dorastenci v zložení: Matej Teker, Oliver Sloboda, Jonáš Tomša

Všetkým hráčom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu klubu, veľká vďaka patrí aj rodičom za podporu a organizátorovi za hladký priebeh počas celého turnaja.https://turnaje.sstz.sk/turnaj/majstrovstva-bratislavskeho-kraja-mladeznickych-druzstiev-2023