Darujte podiel zo zaplatených daní pre rozvoj stolného tenisu v Malackách

Darujte podiel zo zaplatených daní pre rozvoj stolného tenisu v Malackách

Podporte prosím náš klub a darujte podiel zo zaplatených daní nášmu občianskemu združeniu.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme. Ak ste sa rozhodli, že nás podporíte môžete to urobiť nasledovne:

A. Ak ste zamestnanec (daňové priznanie za Vás robí zamestnávateľ)

Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE a spolu s POTVRDENÍM od zamestnávateľa odovzdajte na daňový úrad v mieste trvalého bydliska, alebo nám a ostatné zabezpečíme my. Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

(Ak zamestanec použije vlastné tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, potom musí povinne obsahovať údaje uvedené v §50 ods. 3 Zákona č. 593/2003 – Zákon o dani z príjmov.)

B. Ak ste právnická osoba môžete darovať % z dani nasledovne:

Ak právnická osoba nedala v roku 2023 dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba dala v roku 2023 dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať celé 2% z dane.

Postup krokov pri darovaní pre právnické osoby

C. Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami:

Stačí v daňovom priznaní vyplniť údaje o prijímateľovi.

Postup krokov pri darovaní pre fyzické osoby

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31793851

Názov: Mestský stolnotenisový klub Malacky – MSK Malacky

Adresa: Sasinkova 73/7, 901 01 Malacky

Môžete nás kontaktovať a my Vám ochotne pomôžeme:

telefón: 0940 397 021

e-mail: bguman@icloud.com