Bližšie informácie: https://trn.sstz.sk/turnaj/1-rbtm-najmladsie-a-starsie-ziactvo-spoje-ba/proposition

https://trn.sstz.sk/turnaj/1-rbtm-najmladsie-a-starsie-ziactvo-spoje-ba/registration