Nové vybavenie

Vážení priaznivci stolného tenisu,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že vďaka dotácii  od BSK – Bratislavský samosprávny kraj v rámci dotačného programu „Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu športu 2022“ sa klubu MSK Malacky podarilo získať finančné zdroje na nákup kompletného dovybavenia stolnotenisovej haly v Malackách stolmi a ohrádkami značky Butterfly. Osobitne by sme sa chceli poďakovať županovi Jurajovi Drobovi za neúnavnú podporu športu detí a mládeže v rámci pôsobnosti BSK.

MSK Malacky