Medzinárodný deň detí – MDD

V dňoch 30.5 až 1.6.2022 sa konal klubový turnaj ku dňu detí – MDD 2022. Deti boli rozdelené do dvoch skupín U10 a U12 a vyššie.