Prerušenie súťaží

Vzhľadom na podmienky a vývoj situácie ohľadom pandémie Covid-19 SSTZ a BSTZ prerušuje všetky súťaže od pondelka 22.11.2021 až do odvolania.